Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ze života 5. kolony v oblasti výzkumu NTS

Náš císař a vrchní velitel Napoleon Bonaparte byl jak je známo velmi pokrokový v různých směrech, ale zejména ve vojenské strategii byl genius. Známé jsou velmi rychlé přesuny jeho armád. Tyto rychlé přesuny mu často zaručili vítězství. Stále ho však trápila myšlenka jak tyto přesuny ještě zrychlit. Pro nedostatek času se k tomuto problému bohužel již nikdy nedostal.
Důstojníci, poddůstojníci a vojáci 3057é však tuto strategii rychlých přesunů neopustili a stále bádají na jejich zdokonalení. Zjistili, že zrychlovat krok nelze do nekonečna a zaměřili se na tak zvané ztrátové časy. Tyto ztrátové časy vznikají především při přípravì potravy, konzumaci a následného vyměšování. V těchto oblastech činnosti má naše armáda velké rezervy.
Ve štábu 3057é byla navržena nová strategie příjmu potrava a sice potravy tekuté. říkáme, že naši vojáci jsou při pochodu na kapačkách. Při našich oblíbených pochodech jsme si již vyzkoušeli, že jsme se dali tím správným směrem. Je pravda, že naše nová metoda příjmu potravy má zatím malé vedlejší účinky a sice při předávkování nám těžknou nohy a jednotka mírně ztrácí orientaci v terénu, ale věříme, že se nám tyto nežádoucí účinky podaří brzy odstranit.
Velmi zajímavá je oblast bádání při výběru těch správných tekutin. Již na začátku bádání jsme vyloučili vodu a mléko. Voda je příliš hladová tekutina a mléko i když zkrátí čas při přípravě a konzumaci, velmi zpomaluje pochod častým odbíháním do křoví. Náš výzkum jsme opřeli o mnohokrát vyzkoušené tekutiny s vysokou dobou trvanlivosti, rozdělené do tří kategorií.
1. destilované tekutiny
2. kvašené tekutiny
3. vařené tekutiny
Mnozí z vás si jistě všimli, že na různých akcích probíhá degustace. Na Hamiltonech 05 proběhla degustace kvašených tekutin, na Dušičkáči 05 proběhne degustace vařených tekutin, termín degustace destilátů ještě zatím není určen. Tyto degustace jsou v podstatě v rámci utajení krycím názvem pro strategický výběr tekutin pro pochodujícího francouzského vojáka.

Musím zde na tomto místì přiznat, že bádání leč nám přináší veselé chvíle je velmi náročné a neobejde se v mnoha případech bez trvalých následkù . Již nyní jsou někteří naši vojáci badatelé na kapačkách přímo závislí. Nezoufáme však a pouštíme se do nových a nových bádání, neboť považujeme tuto činnost za službu vlasti. ( revoluční Francii)

Tož takto plyne život v 5. koloně Viničné Šumice

L.P. 31.10.2005

Zapsal Olda ml. voj. 3057é 


 


 


    Rennda-poručík.jpg 

  Renné napsal po akci  " Pochod Vyškov - Tvarožná  2005"

 

 


 

Zdravím všechny příslušníky 5. kolony a také davy jejich obdivovatelů.

Kamarádi, jelikož neustále v rámci naší nezdolné páté kolony bádáme nad ztrátovými časy při přesunech využili jsme k našemu výzkumu i pochod z Vyškova, kde jsme se opětovně jali ověřovat naši teorii o výživě přesunujících se vojáků vysokoenergetickými kapačkami Clapping .
Zajisté Vás budou zajímat nově získané poznatky. Čím dál více se ujišťujeme, že pro bezchybnou činnost dnešního napoleonského vojáka jsou vysokoenergetické nápoje nezbytné (obvzláště, když jsou povětrnostní podmínky totožné s podmínkami, které při letošním pochodu byly). Dobře volené a v rozumné míře podávané infůze u vojáků vyvolávají eufórii a pocit nezničitelnosti, což je při dlouhých přesunech a časově a fyzicky náročném nasazení jev velice žádoucí. Victory
Určitě se najde někdo kdo namítne, že naše bádání je v počátcích a je předčasné dělat závěry ale této skutečnosti jsem si plně vědom a jako příslušník páté kolony si zde dovolím slíbit, že v našem velice náročném výzkumu v žádném případě nepolevíme Diablo a námi nově získané poznatky budeme na dalších akcích ověřovat a prohlubovat a uvádět je do praxe. Crazy
Ať žije nezdolná pátá kolona a její chrabří příslušníci Friends

_________________
"Le Terrible"


 
   

      Olda napsal po akci " Pochod Vyškov - Tvarožná 2005 "

Zdravím nezdolné vojáky čím dál slavnější 5. kolony a její příznivce,

chci navázat na zveřejněné poznatky našeho Velkého velitele 5.kolony Renného při bádání a prohlubování poznatků o podávání tekuté stravy během pochodu Vyškov – Tvarožná.
Tento pochod byl přímo ideální pro nasazení NTS-1 ( nesená tekutá strava , 1 = konzervovaná destilací ).Teplota klesla pod bod mrazu a ihned se ukázalo, že například teplý čaj vojáka zahřeje jen na chvíli, nemluvě o zdržení při jeho přípravě a výdeji, a naopak nasazení NTS-1 zahřálo vojáky na několika násobně delší dobu a to musím zdůraznit, že čaje bylo 0,5 litru a byl vřelý, kdežto NTS-1 byla studená a stačilo ji 0,05 litru. NTS-1 má tu vlastnost, že voják ji aplikuje ve studeném stavu a potřebné teplo se vytvoří až v jeho těle. Aplikace se provádí během pochodu, čímž nevzniká žádný ztrátový čas. Někteří namítnou, že si voják mohl místo čaje vzít svařené víno, které je v seznamu tekuté stravy označeno NTS-2 ( nesená tekutá strava, 2 = konzervovaná kvašením ), ale zde je třeba říct, že záleží na zkušenosti velitele jakou stravu pro dané podmínky nasadí. Bádáním jsme zjistili, že NTS-2 je pro teploty pod bodem mrazu nevhodná. Pro dokreslení uvádím, že NTS-3 ( nesená tekutá strava, 3 = konzervovaná vařením ) je vhodná pro extrémně vysoké teploty.
Jak uvádí Renné, aplikace NTS vyvolává u vojáka pro pochod potřebnou euforii nezničitelnosti, což jsme si právě při pochodu Vyškov-Tvarožná ověřili. Vojáci bez kapaček byli smutní, nevěřili že vydrží a přežijí celý pochod, kdežto vojáci na kapačkách v pátek odpoledne po ukončení pochodu ve Tvarožné žádali velitele o prodloužení pochodu do Slatiny.
Bohužel jsme museli v pátek večer bádání ukončit, rozkaz o nepoužívání alkoholu nás velmi mrzel. Velení se obávalo předávkování alkoholem s ohledem na hladký průběh sobotní bitvy. A právě v sobotu na bojišti se ukázala nezbytnost použití výsledků naší práce, vzpomeňte kamarádi na ty fronty u výdeje stravy, na to semeniště ztrátového času. Nebo absence spojenecké jízdy na našem pravém křídle. Dnes již víme, že spojenecký voják při předávkování TNS umí přímo dupat, řechtat a valit se na nepřítele jako kůň, což by bylo pro nás příležitostí postavit karé a potěšit tak oko divákovo.
A jak řekl a napsal náš Velký velitel Renné jako příslušník páté kolony si zde dovolím slíbit, že v našem velice náročném výzkumu v žádném případě nepolevíme a námi nově získané poznatky budeme na dalších akcích ověřovat a prohlubovat a uvádět je do praxe. Vždyť z historie víme, že velké objevy se v mnoha případech nesetkali vždy s přízní při zavádění do praxe.

Máme před sebou ještě mnoho práce a úkolů, na příští akci a to je akce UBU si při pochodu zvaném UJU (čti užu) to je pochod Ubušín – Jimramov – Ubušín, vyzkoušíme na několika dobrovolnících, kde je hranice mezi normální dávkou NTN a předávkováním.


Tož tak žije pátá kolona a její 3057 – émi a jejich přátelé.
Ať žije nezdolná pátá kolona a její chrabří příslušníci

Zapsal Olda ml.voj. 3057é.


      Olda napsal po akci UBU 2006

Salut všem členům, přátelům i pozorovatelům 5. kolony,

máme to za sebou, je to v nás, ano přátelé mám na mysli UBU 2006.

Již dříve jsem o výzkumu napsal :
„Máme před sebou ještě mnoho práce a úkolů. Na příští akci a to je akce UBU si při pochodu zvaném UJU (čti užu) to je pochod Ubušín – Jimramov – Ubušín, vyzkoušíme na několika dobrovolnících, kde je hranice mezi normální dávkou NTS a předávkováním.“

A jak jsem napsal tak se také stalo. Tentokrát jsme nebádali jaký druh NTS použít, to již víme, ale náš zájem byl zjistit kde je ta zmiňovaná hranice mezi zdravou dávkou NTS a předávkováním. Za tímto účelem byla pro každého účastníka pochodu aplikována jiná výše dávek NTS. Podle chování účastníků jsme potom lehkou metodou zjistili přímo ideální dávku NTS pro pochod v těžkých klimatických podmínkách. Musím zde opět připomenout náročnost našeho bádání a touto cestou poděkovat výzkumníkům za jejich přístup k celé akci a to jak dobrovolníkům, kteří byli předávkováni (čistě z vědeckých důvodů) i těm, u kterých aplikovaná dávka nedosáhla potřebné hodnoty a chyběl jim známý pocit nepřemožitelnosti při překonávání klimatických překážek a také při sběru předávkovaných kamarádů. A tak díky těmto statečným hochům již víme kde je ta hranice zdravého dávkování, již jsme odstranili nežádoucí jevy jako je těžknutí nohou a špatná orientace v prostoru. Tímto ale naše úkoly nekončí, při příští akci budeme bádat v oblasti dávkování TNS při vysokých teplotách.
Z pochopitelných důvodů o našem bádání nemohu více psát, neboť naše práce má již dnes velkou duchovní hodnotu a nepřítel by jistě našich výsledků využil ve svůj prospěch.


Velké díky Renndovi a všem kamarádům z 5. kolony

Další významnou akcí v bádání byla akce   -   UBU 2007

 

 

Skvělé výsledky bádání v oblast NTS ověřeny jedné nejmenované akci na závěr roku jsme si opět ověřili nutnost podávání NTS, tokrát ne na pdu, ale před útokem na nepřítele. Jak už jsme uvedli, použití NTS pouze nezrychluje pochody, ale také dodává vojákovi patřičný pocit neporazitelnosti a nezničitelnosti. Voják nastupuje do útoku s úsměvem a radostí z vyhraé bitvy.

Na obrázku vojáci 5.kolony po dávce NTS před útokem.

Jak je patrné, vojáci po požití dávky NTS se přímo těší na bitvu a na své vítězství.

 

Obrazek

 

 

 


 

 

Další úkoly v bádání

I když jsme takřka u konce bádání a chybí už jen složení zkoušky, stále máme před sebou důležité úkoly. Jeden z hlavních úkolů je odstranění nežádoucích účinků NTS na vojáka.

Z obrázku je jasné o který nežádoucí účinek, který nás brzdí v rychlých přesunech a dokonce i v nástupu do útoku, se jedná.

 

Obrazek