Jdi na obsah Jdi na menu
 

ČTVRTÁ LEKCE.

 

Zásady šikmého kroku

 

 1.  Rychlost šikmého kroku bude stejná jako u běžného přímého kroku, tedy 76 kroků za minutu: délka tohoto kroku bude popsána dále. 

2.  Jakmile si nováčci dobře osvojí dobré provádění přímého kroku, dělají kroky stejně dlouhé i rychlé, instruktor je naučí pochodovat šikmým krokem. Aby snáze pochopili jeho mechanismus, rozloží jej instruktor následně. 

3. Nováček stojí s nohama u sebe a instruktor jej nechá přenést pravou nohu šikmo doprava vpřed, zhruba 24 palců [65 cm] od levé, dohlížeje na to, aby byla pravá špička mírně stočena dovnitř a tím bránila levému rameni v pohybu vpřed: v této pozici se voják zastaví. 

4. Na instruktorův povel deux [dö] (dva) přenese nováček levou nohu po nejkratší linii do vzdálenosti zhruba 17 palců [46 cm] před levou patu a v této pozici se zastaví. 

5. Pokračuje v pochodu tímto způsobem podle povelů un n] (raz), deux [dö] (dva) a zastavuje se po každém kroku věnujíc nevyšší pozornost tomu, aby udržel ramena v rovině a hlavu přímo.

6. Šikmý krok doleva se bude provádět stejným způsobem, voják vykročí levou nohou. 

7. Po několika takových lekcích necháme nováčka pochodovat šikmým krokem doprava a doleva bez rozkládání, což se provede následně. 

8. Voják pochoduje přímo běžným krokem, instruktor zavelí: 

1. Oblique à droite.  [oblik adruat]  (šikmo doprava)

2. MARCHE.  [marš]  (v chod) 

9. Na druhý povel, který bude vysloven v momentě, kdy levá noha došlápne na zem, začne nováček pochodovat šikmým krokem doprava a bude se řídit podle toho, co by ohledně provedení, délky kroku a držení ramen předepsáno výše, ale bez zastavování se po každém kroku. Rychlost bude udržovat na 76 krocích za minutu. 

10. Šikmý krok doleva se provede stejným způsobem, instruktor zavelí marche (v chod) ve chvíli, kdy se na zem postaví pravá noha. 

11.  Pro změnu na přímý pochod instruktor velí: 

      1. En avant. [anavan] (vpřed)

      2.  MARCHE.  [marš]  (v chod) 

12.             Na druhý povel, který je vysloven v momentě, kdy jedna nebo druhá noha došlápne na zem, pokračuje voják v přímém pochodu s krokem o dvou stopách.

  

Poznámky k šikmému kroku.

 

1. Instruktor dohlíží na to, aby, stejně jako v předchozí lekci, pochodoval voják s napnutým kolenem, aby byla váha přenášena na nohu, jež došlapuje na zem, aby se nohy přenášely vždy po nejkratší linii a na místo, na které mají došlápnout. Hlava je stále přímo a ramena se nestáčejí.

2. Nováčky budeme v tomto pochodu, který je ze začátku obtížnějším ale později velmi užitečný při pohybech v linii, hodně cvičit. Je to navíc vynikající prostředek k tomu, aby se naučili správnému držení těla a uvykli zachovávání polohy ramen. Necháme je šikmo pochodovat 50 či 60 kroků za sebou, než je necháme opět pochodovat přímo.

3. Jakmile nováček dobře zvládne provádění šikmého kroku, instruktor nebude vyžadovat dodržování předepsaných vzdáleností tak přísně. Jako základní zásadu stanoví to, aby voják postupoval do strany a dopředu stále ve stejných proporcích, aniž by narušoval linii ramen, jež musí zůstat jednotná jako při přímém kroku.

 

OBECNÉ POZNÁMKY k přímému a šikmému kroku.

 

1. Aby posoudil, zda držení těla odpovídá předepsaným zásadám, zda je krok prováděn pravidelně, a zda je váha těla přenášena na došlapující nohu, instruktor se postaví zpravidla deset či dvanáct kroků před a čelem k nováčkovi. Jestliže nespatří podrážku střevíců, když nováček zvedá a pokládá nohu, jestliže nezaznamená žádný pohyb ramen, ani kymácení horní části trupu, může si být jist, že si nováček správně osvojil veškeré zásady.

2. Když jsou zásady vysvětlovány dvěma či třem mužům najednou, nebudeme v žádném případě pozornost vojáků rozptylovat vyžadováním  vyrovnanosti. Zároveň ale, jakmile si tito uvyknou na provádění rovnoměrných, stejně dlouhých i rychlých kroků, osvojí si tím jediný prostředek k jejímu udržení.

3. Ve případě společného cvičení dvou či tří mužů dá instruktor pozor také na to, aby stáli jeden krok od sebe. Zamezí se tím osvojení zlozvyku dávat lokty od těla, nebo se tisknout na vedle stojícího muže.

 

 

ZPĚT