Jdi na obsah Jdi na menu
 

DRUHÁ LEKCE.

Boční pochod

Vojáci stojí v jednom řadu loket na loket. Instruktor velí následujícím způsobem:

1. Peloton par le flanc droit  [peloton par l flan  drua]  (jednotko pravým bokem)

2. A DROITE.                 [a druat]          (doprava)

3. MARCHE.                  [marš]              (v chod)

NEBO

1. Peloton par le flanc  gauche [peloton par l flan goš]  (jednotko levým bokem)

2. A GAUCHE.               [a goš ]          (doleva)

3. MARCHE.                  [marš]              (v chod)

Na druhý  povel vojáci provedou vpravo, nebo vlevo v bok.

Na povel marche vykročí svižně levou nohou běžným krokem. 

Poznámky k bočnímu pochodu.

Instruktor umístí jednoho dobře vycvičeného muže vedle prvního vojáka na křídle, ke kterému se jednotka obrátí, aby rovnal jeho krok a vedl jej. Vojákovi na křídle bude doporučeno, aby stále pochodoval loket na loket s mužem, který jej má řídit.

. Instruktor bude při bočním pochodu dohlížet na následující pravidla:

Aby se krok prováděl podle předepsaných zásad.

Protože tyto zásady, bez kterých by se muži postavení vedle sebe do jednoho řadu nedokázali při pochodu udržet pohromadě, jsou ještě nepostradatelnější při pochodu v zástupu.

Aby bylo chodidlo každého prvního muže nahrazeno při každém kroku chodidlem muže, který následuje.

Proto, aby se zástupy nerozevíraly.

Aby voják neohýbal koleno a vyhnul se tak šlapání na paty vojáka před sebou.

Protože při ohýbání kolen by se vytratily rozchody mezi vojáky i tempo pochodu.

Aby hlava muže před každým vojákem zakrývala hlavy všech ostatních, kteří pochodují před ním.

Protože to je nejjistější pravidlo jak dosáhnout držení se přesně za prvním mužem zástupu.

 Instruktor bude při bočním pochodu zpravidla pět nebo šest kroků na straně od vojáků, které vyučuje, aby dohlížel na uvedené zásady.

Také se občas postaví za zástup, zastaví se a nechá jej ujít patnáct nebo kroků, aby dohlédl na to, že vojáci pochodují přesně za prvním mužem zástupu.

Pokud chce instruktor  zachovat zástup při obratu doprava a doleva tak zavelí:

1. Par file à droite.    [par fil a druat]     (po zástupech doprava)

2. MARCHE.               [marš]                  (v chod)

NEBO

1. Par file à gauche  [par fil a goš]     (po zástupech doleva)

2. MARCHE.               [marš]                  (v chod)

Na druhý povel první muž zástupu zatočí doprava, nebo doleva a pokračuje dále přímo, další muži zatočí postupně na stejném místě jako první muž.

Instruktor také nechá procvičit obraty doprava a doleva za pochodu, za tím účelem velí:

1. Par le flanc droit     [par l flan a drua] (pravým bokem)

2. MARCHE.       [marš]                (v chod)

NEBO

1. Par le flanc gauche [par l flan a goš]     (levým bokem)

2. MARCHE.       [marš]                (v chod)

Na druhý povel, který bude vysloven na jednu, nebo druhou nohu a okamžik před tím, než došlápne na zem, vojáci obrátí tělo, položí zvednutou nohu v novém směru a vykročí druhou nohou, aniž by měnili tempo kroku.

Když bude instruktor chtít zastavit boční pochod řadu a postavit vojáky čelem vpřed, zavelí následně:

1. Peloton.     [peloton]     (jednotko)

2. HALTE.      [alt]            (stát)

3. FRONT.      [fron]         (čelo)

Na druhý  povel se zástup zastaví a žádný z mužů se nehýbe, ani kdyby neměl správný odstup: to je nezbytné, aby voják uvykl neustálé pozornosti na dodržování rozestupů.

Na třetí povel se každý muž postaví čelem vpřed pomocí vlevo v bok v případě, že se pochodovalo bočně doprava, nebo vpravo v bok v případě, že se pochodovalo bočně doleva.

Poznámky k bočnímu pochodu.

Jakmile budou muži zvládat boční pochod s lehkostí a snadno, instruktor je procvičí v bočním pochodu zrychleným krokem. Tato lekce jim dá lépe pocítit, že je při bočním pochodu třeba dělat kroky těsně za sebou, zachovávat tempo kroku i rovné držení těla.