Jdi na obsah Jdi na menu
 

DRUHÁ LEKCE.

Ovládání zbraní

1. Ovládání zbraní bude předvedeno třem mužům postaveným nejprve do jednoho řadu, pak do jednoho zástupu.

2. Provedení každého povelu bude na jednu dobu, ale tato doba bude rozdělena na pohyby, aby byl postup vojákům srozumitelnější.

3. Na poslední slabiku povelu bude rázně a živě proveden první pohyb, na povely deux [dö] (dva) a trois [trua] (tři) zbývající pohyby. Jakmile  voják pochopí jednotlivé pohyby jedné doby, bude mu předvedena bez přestávek po pohybech. Ale bude sledovat jejich mechanismus, aby si byl jistý a aby se vyvaroval chyb, jež plynou z toho, čemu říkáme čarovat se zbraní (escamoter l’arme).

4. Ovládání zbraně bude předvedeno následujícím postupem, instruktor zavelí:

                Povel pro nabíjení na 12 dob 

         Charge en douze temps.  [šarž an důz tam]  (nabíjení na dvanáct dob)

______________________________________________________________ 

1.  Chargez ═ VOS ARMES. [šaržé ═ vozarm] (zbraně nabít)

 Jedna doba a dva pohyby. 

První pohyb.

 1. Na levé patě provést polovinu z vpravo v bok, umístit zároveň pravou nohu kolmo a těsně k levé patě tak, aby byla přezka na její úrovni. Vytočit zbraň levou rukou, zámek navrchu, a současně uchopit krk pažby pravou rukou. Zbraň je ve svislé poloze a sejmuta z ramene. Levou ruku nechat pod pažbou. 

Druhý pohyb. 

2. Sklonit zbraň pravou rukou do levé, která ji současně uchopí na první objímce, palec natažený podél dřeva, pažba je pod pravým předloktím, krk pažby u trupu, asi dva palce [5,4 cm] pod pravou bradavkou. ústí hlavně do úrovně očí. Lučík vytočený trochu ven, levý loket přiložený k boku. V momentě, kdy položíme zbraň do levé ruky, dáme palec pravé ruky proti ocílce nad kamínek, zbylé čtyři prsty sevřeme, pravé předloktí podél pažby.

 

2.    Ouvrez ═ LE BASSINET. [uvré ═ l basine] (pánvičku otevřít) 

Jedna doba a jeden pohyb. 

1.  Otevřít pánvičku silným zatlačením palce pravé ruky na ocílku, levá ruka udrží zbraň v klidu. Stáhnout pravý loket dozadu, přenést ruku mezi trupem a pažbou k sumce a otevřít ji.

 

 

3.   Prenez ═ LA CARTOUCHE. [prené ═ la kartuš] (náboj uchopit)

Jedna doba a jeden pohyb. 

1.  Uchopit náboj mezi palec a první dva prsty, ihned jej přenést mezi trupem a pažbou k zubům.

 

4. Déchirez ═ LA CARTOUCHE. [deširé ═ la kartuš] (náboj roztrhnout)

       Jedna doba a jeden pohyb. 

1.    Roztrhnout zuby náboj až k prachu, držet jej u otvoru mezi palcem a dvěma prvními prsty, ihned jej spustit a umístit kolmo k pánvičce. Dlaň pravé ruky otočená k tělu, loket přiložený k pažbě.

 

 

5.   AMORCEZ. [amorsé] (prach na pánvičku)

Jedna doba a jeden pohyb. 

1.   Sklonit hlavu, přenést pohled na pánvičku, naplnit ji prachem, stisknout náboj u otvoru mezi palcem a ukazovákem, zvednout hlavu a přenést pravou ruku za ocílku, dva poslední prsty k ní přiložit.

  

6. Fermez ═ LE BASSINET. [fermé ═ l basine] (pánvičku zavřít)

Jedna doba a jeden pohyb.

 1.  Zavřít silou pánvičku dvěma posledními prsty, levá ruka udrží zbraň v klidu, náboj je stále mezi palcem a dvěma prvními prsty. Ihned uchopit krk pažby dvěma posledními prsty a dlaní pravé ruky, pravé zápěstí přitisknout k trupu, loket dozadu a mírně od trupu.

 

7.      L‘arme ═ A GAUCHE. [larm ═ agoš] (doleva zbraň)

Jedna doba a dva pohyby. 

První pohyb.

 1.  Vztyčit zbraň podél levého stehna tlakem na pažbu a svižným natažením pravé ruky, aniž by kleslo pravé rameno. Otočit současně nabiják k tělu, povolit levou ruku a nechat zbraň sklouznout až po druhou objímku, kohoutek je nesen na palci pravé ruky, současně se postavit čelem vpřed (faire face en tête) tak, že se otočíme na levé patě a přeneseme pravou nohu dopředu, patu na úroveň přezky levé nohy. 

Druhý pohyb.

2.   Pravou rukou pustit pušku, spustit zbraň levou rukou podél a u těla, současně zvednout pravou ruku na úroveň ústí hlavně do vzdálenosti jednoho palce [2,707 cm]. Položit pažbu bez úderu na zem, levá ruka se dotýká těla pod posledním knoflíkem kabátku, zbraň se dotýká levého stehna, konec hlavně je uprostřed těla.

 

8. Cartouche ═ DANS LE CANON. [kartuš ═ dan l kanon] (náboj do hlavně)

Jedna doba a jeden pohyb. 

1.   Přenést pohled na ústí hlavně, rázně otočit horní stranu pravé ruky k tělu a zvednutím loktu na úroveň zápěstí nasypat prach do hlavně, vyklepat náboj, vtlačit jej do hlavně a nechat ruku otočenou, prsty lehce sevřené.

 

9.    Tirez ═ LA BAGUETTE. [tiré ═ la baget] (nabiják vyjmout)

Jedna doba a dva pohyby. 

První pohyb. 

1.    Svižně spustit pravý loket a uchopit nabiják mezi palec a první natažený prst, zbylé prsty jsou sevřené. Natažením ruky svižně nabiják vytáhnout, prsty natáhnout, přehmátnout palcem a ukazovákem doprostřed nabijáku, ruka je otočená dlaní dopředu. Sevřít prsty a rychle nabiják otočit mezi bajonetem a obličejem, nabijáky mužů druhého a třetího řadu projdou těsně kolem ramene vojáka před nimi. Nabiják je napravo od a rovnoběžně s bajonetem. Ruka je napnutá, oči upřené vpřed, rozšířený konec nabijáku je při ústí hlavně, ale nedotýká se ho. 

Druhý pohyb.

 2. Vložit rozšířený konec nabijáku do hlavně a zasunout jej tam až po ruku.

  

10.       BOURREZ. [buré] (upěchovat)

Jedna doba a jeden pohyb. 

1.   Vztyčit pravou ruku nahoru a uchopit konec nabijáku nataženým palcem, ukazovák ohnutý a ostatní prsty sevřené. Vrazit nabiják silou dvakrát za sebou do hlavně a znovu jej uchopit mezi palec a ohnutý ukazovák, ostatní prsty zůstanou sevřené. Pravý loket je u těla.

  

11.     Remettez ═ LA BAGUETTE. [remeté ═ la baget] (nabiják zpět)

Jedna doba a dva pohyby. 

První pohyb. 

1.   Jako u prvního pohybu pro vyjímání nabijáku, přenést užší konec nabijáku k ústí úchopek, aniž by se jich dotkl. 

Druhý pohyb. 

2.   Vložit užší konec do úchopky a nechat nabiják palcem vklouznout, přesunout svižně ruku vzhůru, mírně ohnutou ji přiložit k širšímu konci.

  

12.     Portez ═ VOS ARMES. [porté ═ vozarm] (na rameno zbraň)

Jedna doba a tři pohyby. 

První pohyb. 

1.   Zvednout zbraň levou rukou podél těla, levá ruka na úroveň ramene, levý loket stále u těla, hlaveň směrem ven. Spustit zároveň pravou ruku a uchopit krk pažby. 

Druhý pohyb. 

2. Zvednout zbraň pravou rukou, pustit ji levou. Tu spustit a přenést pod pažbu, zároveň přenést pravou patu vedle levé na stejnou úroveň. Přiložit zbraň pravou rukou k rameni do pozice popsané pro držení zbraně. Pravá ruka se dotýká krku pažby, aniž by ji svírala. 

Třetí pohyb. 

3.    Svižně spustit pravou ruku podél stehna do předepsané pozice.

 

 ZPĚT