Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

TŘETÍ LEKCE.

Zrychlené nabíjení

Úkolem tohoto nabíjení je dát vojákům poznat, které doby je třeba urychlovat, a které vyžadují více pravidelnosti a pozornosti, jako jsou doby prach na pánvičku [amorcez], náboj do hlavně [cartouche dans le canon] a upěchovat [bourrez].

Proto bude následně rozděleno do čtyř hlavních dob:

První doba se provede na konci povelu, ostatní na povely dva, tři a čtyři. Instruktor velí :

 

Povel pro zrychlené nabíjení

Charge précipitée. [šarž presipité] (zrychlené nabíjení):

 

1.    Chargez ═ VOS ARMES. [šaržé ═ vozarm] (zbraně nabít)

Provést první dobu nabíjení, otevřít pánvičku, uchopit náboj, roztrhnout jej, spustit jej k pánvičce a nasypat na ni prach.

 

  2.           Deux.   [dö]   (dva) 

Zavřít pánvičku, přenést zbraň doleva, vložit náboj do hlavně, vyklepat ho a vtlačit dovnitř.

  

   3.       Trois.  [trua]   (tři) 

Vyjmout nabiják, vložit ho do hlavně až po ruku a dvojím zaražením upěchovat náboj.

 

  4.        Quatre.    [katr]   (čtyři) 

   Dát nabiják zpět do úchopek a zbraň na rameno. 

 

Volné nabíjení

 

Instruktor následně nováčky naučí volnému nabíjení, které se bude provádět jako zrychlené nabíjení, ale jednotlivé kroky budou hned následovat bez zastavování na popsané čtyři doby. Instruktor velí:

 Charge à volonté.  [šarž a volonté]  (volné nabíjení)

Chargez ═ VOS ARMES.  [šaržé ═ vozarm]  (zbraně nabít)

  

Poznámky k nabíjení.

Instruktor si všimne, že vojáci, kteří, aniž by se tak snažili vypadat, nabíjejí klidně a chladnokrevně, jsou těmi, kteří nabíjejí nejlépe a nejsprávněji, protože otáčejí nabiják aniž by se jím dotkli okolostojících mužů. Nemíjejí ani ústí hlavně, ani úchopek, lépe pěchují náboje do hlavně, nesypou na pánvičku více prachu, než je třeba, nepadají jim náboje, když je vyndávají ze sumky. To vše jsou věci, kterým musejí vojáci věnovat nejvyšší pozornost.

Instruktor bude vyžadovat pravidelnost v provádění dob a zaujímání pozic, aby si vojáci navzájem nepřekáželi a netísnili se.

 

ZPĚT