Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hrdý Budžes

8. 1. 2009

 

Obrazek

aneb
 
Hrdý buď, žes v 5. koloně.

 

 

 

 

 

K velkým výročím, která si vojáci re-enactmentu letos připomínají, můžeme přiřadit vznik Projektu Austerlitz, ten byl založen v roce 1998 a letos slavil  10. výročí své existence, a také to, že  vojáci 30é a 57é na letošním Zimním Slavkově již po páté nastoupili na bitevní ukázku jako Nezdolná a ocelová 5. kolona Jeho Veličenstva císaře Napoleona. Vznikla před čtyřmi lety  při zařazování jednotek do bitevní sestavy před Bitvou tří císařů.

 

 

 

Nezaškodí si při této příležitosti trochu zavzpomínat na vznik

 

 5. kolony.

 

 

 

  Jak popisuji na jiném místě na tomto Webu v šochtlíčku : “Kdo jsme”, na začátku 5. kolony bylo jedno chladné listopadové poledne roku 2004. Tenkrát se dvě hrstky vojáků, byli to voltíci 30é a fyzilíři 57é, sešli plni nadšení, elánu a očekávání na nástupišti před bitvou u obce Mokrá, aby se zařadili mezi ostatní vojáky francouzské armády. Jejich velitelé, Petr a Rennda, odešli na poradu pro instrukce o zařazení do bitevní sestavy. Když se vraceli, bylo možné z jejich (kyselých) tváří vyčíst velké rozčarování. Petrova tvář prozrazovala, že mu u jeho tolik oblíbené koloběžky upadlo přední kolo a klíče od domu mu spadly do kanálu, Renda na tom nebyl o nic líp, jeho tvář napovídala, že na jeho vinohrad slétlo hejno špačků a sklidilo mu celou úrodu hroznů připravených ke sběru a výrobě tolik vyhledávaného Svatohrušovanského vína s přívlastkem - ”Le Teriible”. Jejich první slova zněla : “ Udělali z nás pátou kolonu”. Oba mančafty si tuto větu vysvětlili po svém. Někteří si říkali : “ Aha, francouzská armáda je rozdělena do několika kolon a mi jsme jedna z nich , čili pátá”.

 

V roce 1805 na Slavkově spojenecká armáda také disponovala 5. kolonou, vedenou podmaršálkem knížetem Liechtensteinem.

 

Avšak  termín 5. kolona se obecně používá pro jiná přirovnání. Stojí za to připomenout si, jak vlastně termín 5. kolona vznikl. Za občanské války ve Španělsku povstalci v čele s generálem Frankem zaútočili ze 4 směrů (ze 4 proudů, tedy kolon) na Madrid a jejich propaganda tvrdila, že frankisté uvnitř Madridu jako 5. kolona jen čekají na rozkaz, aby na Madrid zaútočili i zevnitř.

 

 Ale vraťme se do chladivého listopadového poledne roku 2004 na rozcestí u Mokré. Petrův výrok v překladu znamenal : Udělali z nás páté kolo u vozu, čili někdo nadbytečný, překážející, zkrátka s kým se vůbec nepočítá, ale páté kolo u vozu nezní dostatečně vojensky a slovo kolona se zde přímo nabízí.

 

ObrazekA tak to také bylo. Do bitevní sestavy nás nezařadili i když jsme se bitvy zúčastnili. Naše místo bylo v dolní části bojiště před hlavněmi francouzské artillerie, kde jsme operovali jako tirajeři. Když dělostřelci pálili, mi jsme leželi před kanóny na zemi, když dělostřelci nabíjeli, mi jsme vstali a pálili z mušket a tak pořád dokolo. Musela to být pro diváky pěkná podívaná. Ti, co dnes volají po zařazení divadelněfilmových nebo přímo kaskadérských scén do bitevní ukázky by čubrněli.

   Náš velitel Petr po bitvě situaci komentoval : „ V podstatě to byl jen a jen správný krok,, který nás  30é a 57é přetavil do žulového kvádru francouzské pěchotní hradby“. A přetaveni jsme byli doslova a do písmene, kanóny naší artillerie šlehali své ohňivé jazyky za doprovodu ohlušujících zvuků a dýmu střelného prachu nad hlavami ležících vojáků. Padali jsme jako 30é a 57é a vstali jsme jako Nezdolná a ocelová 5. kolona. Slabší povahy by přemýšleli o odchodu z bojiště a možná by je to celkově odradilo i od dalších akcí v uniformě francouského vojáka, ba dokonce by zatrpkli a zvolili si jiného méně náročného koníčeka . To ovšem neplatí v případě vojáků 30é a 57é, ti hrdinně snášeli bojové útrapy až do konce bitevní ukázky.

 

 

 

A tak po skončení Zimního Slavkova 2004  vojáci 5. kolony zdokonalili svou výstroj a uniformy, přitvrdili výcvik a začali organizovat společné akce. A od té doby vojáci 30é a 57é jako

 5. kolona vystupují na všech akcích..Obrazek

 

 

 

 

 

Na dobu vzniku a již pátou bitevní ukázku pod názvem Nezdolná a ocelová

5. kolona si vojáci připomněli slavnostním přípitkem na autentických místech u obce Mokrá.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Olda ml.voj. 5.kolony